Missä Arktis sijaitsee ja millaiset olosuhteet siellä vallitsevat?

Missä Arktis sijaitsee?

arctic_mapArktikseen kuuluva alue voidaan määritellä erilaisissa yhteyksissä hieman eri tavoin. Erään määritelmän mukaan Arktis sijaitsee alueella, joka on pohjoisen napapiirin ja pohjoisnavan välissä. Suomesta napapiirin pohjoispuolella sijaitsevan alueen katsotaan kuuluvan Arktikseen sellaisissa tilanteissa, joissa tehdään Arktikseen liittyvää kansainvälistä yhteistyötä.

Toisinaan Arktikseen kuuluva alue määritellään lämpötilan mukaisesti, jolloin alue määritellään ilmastollisten seikkojen perusteella. Tällöin Arktikseen katsotaan kuuluvan pohjoisessa sijaitseva tundra-alue, jolle on tyypillistä alle 10 celsiusasteen keskilämpötila heinäkuussa. Alueen rajaamiseen voidaan käyttää myös luonnontieteellisiä lähtökohtia, ikiroutaa, puurajaa, puuttomuutta, eläimistöä tai kasvillisuutta.

Merialueilla alueen määrittelyssä otetaan huomioon se, kuinka kauan meren jääpeite kestää talvikaudella. Joissakin tapauksissa Arktisen alueen rajautumista voidaan pitää sopimuksellisena ja siitä voidaan sopia esimerkiksi erilaisten tarpeiden tai päätösten mukaisesti. Tällaiset tarpeet tai päätökset voivat liittyä esimerkiksi taloudellisiin, matkailualan tai poliittisiin tarpeisiin.

Antiikin Kreikassa Arktiksen katsottiin käsittävän koko alueen Otavan alla – tällöin myös Suomi kuului kokonaisuudessaan arktiseen alueeseen, samoin kuin myös koko Skandinavia. Kahdeksalla valtiolla on omistuksessaan maaperää arktisella alueella – nämä valtiot ovat Kanada, Yhdysvallat, Ruotsi, Norja, Suomi, Islanti, Tanska sekä Venäjä. Yhdysvallat omistaa merkittävän arktisen maa-alueen, Alaskan, ja Tanska Grönlannin. Erilaisista määrittelytavoista johtuen Arktinen alue voi siis olla hieman eri suuruinen eri yhteyksissä.

Noin 4 000 000 ihmisen arvioidaan asuvan arktisella alueella ja siellä sijaitsee myös joitakin suuria kaupunkeja, kuten Murmansk ja Norilsk, jotka sijaitsevat molemmat Venäjällä. Norjan omistamia arktisella alueella sijaitsevia kohteita ovat esimerkiksi Huippuvuoret ja Lofootit. Kanada omistaa arktisella alueella useita saaria. Tanskan omistama Grönlanti on arktisen alueen, ja koko maailman, kookkain saari. Grönlannilla on itsehallinto, mutta nimellisesti se kuuluu Tanskalle. Saaren mielenkiintoinen ominaispiirre ovat sen alkuperäisasukkaat, eskimot, joita on vielä nykyäänkin noin puolet väestöstä. Luoteis-Grönlannissa Thulessa asuvat eskimot ovat maailman pohjoisimpana elävä kansa.

Millaiset olosuhteet Arktisella alueella vallitsevat?

Jää, kaamos ja valo ovat tyypillisiä arktiselle alueelle, mutta alue ei ole pelkkää jäätä, vaan sieltä löytyy myös merialueita, saaria ja rannikkoseutuja. Lämpötila on alueella vuoden lämpimämpinä kuukautena keskimäärin alle 10 celsiusastetta.