Arktiset alueet ovat monen kansan koti

Mitkä alueet kuuluvat arktiseen alueeseen?

arctic-ocean-mapArktiseen alueeseen kuuluu osia kahdeksasta valtiosta: Islannista, Kanadasta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Suomesta, Venäjästä ja Yhdysvalloista. Osa näistä valtioista kuuluu kokonaisuudessaan arktiseen alueeseen.

Lähes 4 000 000 ihmistä elää arktisella alueella

Ihmiset ovat asuttaneet arktisia alueita ainakin 20 000 vuotta – joidenkin arvioiden mukaan ensimmäiset ihmiset ovat saattaneet asua alueella jo paljon aikaisemmin. On arvioitu, että arktisella alueella elää nykyisin melkein 4 000 000 ihmistä – ihmisten lukumäärä vaihtelee hieman sen mukaan, mitkä alueet katsotaan kuuluviksi arktisiin alueisiin. Alueella asuu sekä alkuperäiskansoja että ihmisiä, jotka ovat muuttaneet alueelle muualta. Osa alueen ihmisistä on metsästäjiä ja paimentolaisia, jotka saavat ravintonsa maasta. Perinteisesti Grönlannissa on metsästetty hylkeitä sekä muita suurikokoisia merinisäkkäitä harppuunan avulla ja Euraasiassa hoidettiin poroja. Osa väestöstä elää nykyisin kaupungeissa.

Alkuperäiskansojen haasteena on perinteisen elämäntavan yhdistäminen muuttuvaan nykymaailmaan – haastetta lisää se, että alueella asuu kymmeniä erilaisia alkuperäiskansoja, joiden tavat poikkeavat toisistaan, minkä lisäksi kansat jakautuvat vielä erilaisiin alaryhmiin omine tapoineen. Grönlannin asukkaista enemmistö kuuluu alkuperäiskansoihin. Muuttoliikkeen vuoksi monet muut arktiset alueet ovat kuitenkin väestörakenteeltaan nykyisin sellaisia, että alkuperäiskansat ovat monin paikoin vähemmistöä. Erityisen voimakasta muuttoliike oli 1900-luvulla, koska monet tulokkaat lähtivät arktisille alueille uusien mahdollisuuksien sekä erilaisten luonnonvarojen houkuttelemina. Luonnonvarojen sekä maiden omistussuhteiden epäselvyydet ovatkin aiheuttaneet kiistoja vielä näihin päiviin asti.

Arktisten alueiden väestön elinajanodote on kasvanut viime vuosikymmenten aikana huomattavalla tavalla alueiden liityttyä aikaisempaa kiinteämmin maailman muihin osiin. Samalla kuitenkin monet alkuperäiskansojen kielet ovat vaarassa kadota. Alueen talouselämän perustan luovat vielä nykyäänkin luonnonvarat öljystä ja maakaasusta kaloihin, hirviin ja poroihin.

Millaisia ongelmia ihmiset ovat aiheuttaneet asuinalueelleen arktisilla alueilla?

Vaikka arktisilla alueilla on elänyt ihmisiä jo ainakin noin 20 000 vuotta sitten ja vaikka ihminen on pyrkinyt sopeutumaan ympäristön olosuhteisiin ja ympäristö ihmiseen, esiintyy alueella kuitenkin myös sellaisia ongelmia, jotka ovat selkeästi ihmisen itsensä aiheuttamia. Tällaisia ongelmia ovat esimerkiksi liikakalastuksen aiheuttama luonnon rasitus. Myös metsästys sekä teollinen kehitys on ollut ajoittain liiallista luonnon sietokykyyn nähden.